среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek głazy ogrodzenia te pochodzą z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasami mało biegłym okiem trudno je odróżnić.

Aczkolwiek kamienie ogrodzenie te pochodzą z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasem mało wprawnym ślepiem trudno je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym kolorystykom, trywialnej obróbce a także względnie atrakcyjnej cenie. Występują w wielu regionach Polski – piaskowiec najłatwiej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz też w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza albo od razu ociosuje, rozparcelowuje na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przesyła do miejsca budowy ogrodzenia z Winylu na plot i bramkę sztachetowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scementowany spoiwem piasek, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Kiedy spoiwem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapiennym. Nie licząc podstawy zlepiających występują tam też inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się zabarwienie kamieni na ogrodzenia plastykowe na plot i bramkę sztachetowa, przybierają one wtedy przeróżne tony czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o przeróżnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak dużych złóż wycina się najogromniejsze bloki, wykorzystywane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte głazy można też ciąć na sześciany o regularnych kształtach, używane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Można także je porcjować przy asyście specjalnych klinów a także dłut na cienkie, nierównych konturów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety Winylowe używa się dodatkowo wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród nagromadzonych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, głównie muszli małż a także ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie niż piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, ale dodatkowo mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować rekomendowane na plotki PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa. Nadają się jednakże po największej części do stosowania w środku budynku, gdyż poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko matowieją. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je też do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przydają się piaskowce krzemionkowe, ponieważ są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od charakteru ogrodu oraz własnych zamiłowań kształt kamiennych tafel może być rozmaity – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo skróconych prostokątów czy też kwadratów. Murki a także sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet stawia się z kamieni różnorodnego układu, zestawionych na kamiennym względnie betonowym fundamencie. Jeżeli ogrodzenie powstaje spośród odłamków o nieregularnych układach, wypada je trafnie zestawiać tzn. tak, żeby kształt każdego następnego scalał się z poprzednim. Aby takie płot było solidne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe szczeliny w środku można wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenia z Winylu z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się równie jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce a także wapienie zdołamy wykorzystać także do budowy schodów, kominków ogrodowych i pozostałych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce stosowane do konstrukcji ogrodzenia należą do skał mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur migiem niszczeją i nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu porastają także mchem oraz wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia Poznań bądź rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy oskrobywać brud z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, bowiem na kamieniu mogą utrzymywać się ostre rysy. Wyspecjalizowane jednostki polerują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak chcemy, by kamienie na ogrodzeniu prędko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий