среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachetki plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie prócz szczególnych przypadków.

Konstrukcja plotki plastykowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie oprócz szczególnych wypadków.

Plotki plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji oraz planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania balaski PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, gdy projektowane plotki z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy projektowane ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий